Hodepine

Hodepine er en vanlig plage og det finnes mange typer. Man deler vanligvis hodepine opp i 2 typer, primær hodepine og sekundær hodepine. Med primær hodepine menes en hodepine som oppstår uten underliggende sykdom, menst sekundær hodepine har en påviselig  underliggende sykdom.

Hodepine skyldes sjelden alvorlig sykdom, men akutt hodepine skal alltid taes alvorlig og bør vurderes av kyndig personell.

De mest vanlige symptomene er smerter på en av sidene av hodet, i pannen, i bakhodet og rundt øynene. Andre symptomer som trøtthet, irritable, kvalme, ustøhet, sensitivitet til lyd og lys kan også forekomme.

De vanligste hodepinene er Spenningshodepine, Cervicogen hodepine, Migrene og Sinushodepine, men det finnes flere typer som er mer sjeldne. Ofte kan man ha flere hodepinetyper på en gang.

Hos oss vil du få en grundig vurdering for å finne ut hvilken type hodepine du har. Deretter er det viktig å kartlegge årsaken(e), aggreverende faktorer og hodepinemønster. Hodepinekalender er noe vi bruker hyppig for å kartlegge og vurdere framgang. Noe ganger er det viktig med et tett sammarbeid med fastlegen iforhold til medisinering og vi er behjelpelig med dette. Forskning viser at kiropraktisk behandling inkludert leddkorrigeringer bedrer spesielt migrene      og cervicogen hodepine. Kiropraktor Bjørn Tore Hjelle ved PlexusHelse i Ålesund har et godt sammarbeid med Migreneklinikken ved Medi3 Ålesund som har god kompetanse på dette feltet.

Spenningshodepine

Spenningshodepine eller tensjonshodepine er den vanligste formen for hodepine. I de fleste tilfeller opptrer den som kortvarige episoder med hodepine, men i noen tilfeller blir tilstanden mer hyppig eller kronisk.

Smerten er karakteriseres ofte som mild til moderat og smerten forsterkes vanligvis ikke av fysiske anstrengelser. Lett fysisk aktivitet kan ofte redusere plagene. Smerten er jevnt pressende. Symptomer som kvalme, oppkast eller aurafenomener som man kan oppleve med migrene er ikke normalt. Smerten er typisk i begge sider av hodet og kan enten kjennes i tinningregionen og/eller fra midt på hodet med strålende smerte fra eller til nakke. Smerten kan vare fra 30 minutter til dager.

Hodepinen skyldes muskelspenninger i nakken, skuldre og kjeve, men årsakene bak spenningshodepine er ofte mange og kan være svært sammensatt. Det kan være fysiske og/eller psykiske årsaker som gir disse feilbelastningene. F.eks ensidig og monoton bruk av muskulaturen som f.eks ved at man feilbelaster nakken når man jobber foran datamaskinen eller stressrelaterte årsaker som når man går og bekymrer seg over lengre tid.

Tiltak:

Kiropraktor Bjørn Tore Hjelle ved PlexusHelse i Ålesund vil prøve å finne årsaken(e) til din spenningshodepine. Ved å endre årsaken vil man forhåpentligvis oppleve symptomlindring. Man kan ofte behandle de muskler og ledd som tilsynelatende kan være helt eller delvis årsaken til hodepinen. Altså med behandling , øvelser, ergonomiske råd og annen veiledning vil mange oppleve å få redusert eller bli kvitt spenningshodepinen.

Ved Plexus Helse i Ålesund ønsker vi å ha et helhetlig fokus på deg som menneske og vil lage en skreddersydd behandlingsplan for hver individuell pasient. Du vil få en kompetent vurdering og tilnærming på din problemstilling.

Ofte kan det kreve flere behandlingsformer for å oppnå ønsket resultat. Om nødvendig henvises du videre til andre instanser/sykehus og/eller bildeundersøkelse (røntgen/CT/MR).

 

Cervikogen hodepine

Cervikogen hodepine er ofte ensidig og man har indikasjoner på at smertene kommer fra nakken. Feilfunksjoner i nakken og er ofte en del av en spenningshodepine.

Cervikogen hodepine skyldes feilfunksjoner i nakken og er ofte en del av en spenningshodepine.

Selv om årsaken sitter i nakken klager pasienten først og fremst over hodepine og mindre ofte nakken. Bevegelse eller trykk i øvre del av nakke kan øke hodepineplagene. Smertene kan stamme fra flere strukturer i nakken, men ofte skyldes det nedsatt bevegelighet i øvre del av nakken eller brystryggryggen. Dette kan skyldes slitasjeforandringer, skade eller sykdom i området, men oftest stammer det fra ensformig belastninger og holdningsproblematikk.

Typisk er hodepinen ensidig. Hvis en også har spenningshodepine blir smertebildet ofte mer diffust.

Tiltak:

Kiropraktor Bjørn Tore Hjelle ved PlexusHelse i Ålesund vil systematisk prøve å finne ut av hva som er årsaken til den cervikogene hodepinen, for deretter å gi forebyggende råd. Cervikogen hodepine er trolig den hodepineformen som responderer best på manipulasjonsbehandling, som utføres av en klinikkens kiropraktorer. Ofte kan pasienten ha behov for videre oppfølging hos andre terapeuter med fokus på øvelser og ergonomisk rådgivning om nødvendig.

 

Migrene

Migrene er anfall av hodepine, gjerne halvsidige, som ofte er ledsaget av kvalme, oppkast, lydoverfølsomhet og lysskyhet som betegnes som aurasymptomer.

Migrene er en form for hodepine, men skiller seg fra andre typer hodepine på flere måter. Migrene deles vanligvis inn i to kategorier, migrene med eller uten aura. Aura er symptomer som oppstår i forkant av et migreneanfall. Et migreneanfall vare mellom 4 til 72 timer.

Migrene er en vanlig type hodepine. De fleste som får migrene får det før 50 års alderen. Migrene forekommer også hos barn, men oftest kommer migrenen i forbindelse med eller etter puberteten. Etter puberteten er det flere kvinner enn menn som rammes av migrene.

Migrene rammer ofte halve hodet. Imidlertid viser det seg at rundt 40 prosent av pasientene kun får halvsidige plager. Hos vel 40 prosent forekommer smerten i begge sider av hodet. Hos de siste 20 prosentene begynner smerten halvsidig og brer seg deretter til hele hodet.

Aurasymptomer i forbindelse med migrene kan kjennetegnes ved at man får synsfeltutfall, ser blinkende lys, får øresus, føler seg nummen i kroppen eller har vansker for å snakke. Auraen er et forstadium til hodepinen og fenomenet varer i ca. 5 til 20 minutter før hodepinen setter seg.

Migrene uten aura er vanligst og i 80 prosent av tilfellene og ofte oppleves forverring ved fysisk anstrengelse.

Tiltak:

Kiropraktor Bjørn Tore Hjelle ved PlexusHelse i Ålesund vil systematisk prøve å finne ut av hva som er årsaken til migreneanfallene, for deretter å gi forebyggende råd.  Det kan være nyttig å føre Migrenedagbok for å objektivt måle intensitet, hyppighet og varighet av migreneanfallene. Målet er å fjerne/redusere de faktorer som trigger migrenen.

Mange migrenepasienter plages av stramhet i muskler og nedsatt funksjon i ledd. Behandling av slike migreneutløsende faktorer i muskelskjelettsystemet kan være med på å redusere hyppigheten av nye anfall og om mulig redusere medisinforbruket.

I mange tilfeller må pasienten bruke medisiner i samråd med lege. Kiropraktor Bjørn Tore Hjelle har også et nært samarbeid med Migreneklinikk ved Medi3 Ålesund.