Nakke

Nakkesmerter

Nakkesmerter forklares med smerter i nakkeregionen, fra øvre rygg/nakke, mot hodet og utover mot skuldrene (se bildet). De aller fleste vil erfare å få nakkesmerter en eller flere ganger i løpet av livet. Nakkesmerter forekommer hos 30-50% av den voksne befolkning i løpet av et år.

Nakken består av 7 nakkevirvler med mellomvirvelskiver. Det er mange små ledd i nakken og det er også tett med leddbånd, muskler og sener. I tillegg er det i dette området også mange nervetråder. Alle disse strukturene kan ved overbelastning, skader eller sykdommer føre til smerter.

I de fleste tilfeller går nakkesmerter over av seg selv. Men har du behov for rask hjelp eller opplever at nakkesmertene ikke forsvinner av seg selv kan det være nødvendig med utredning og/eller behandling hos kiropraktoren.

Nakken er i utgangspunktet sterk og tåler mye. Som oftest dreier det seg heldigvis om helt ufarlige tilstander. I noen tilfeller kan det være snakke om et prolaps (skiveutglidning), tranghet i ryggmargskanalen eller i nerverotkanalen/spinal stenose, som alle kan bidra til at nerverøtter blir irritert eller avklemt. I svært sjeldne tilfeller kan det være annen og mer alvorlig sykdom som ligger til grunn for smertene (se under).

Nakkerelaterte smerter kan, som ryggsmerter oppstå akutt, eller utvikle seg gradvis over tid.

Vi deler nakkesmerter inn i akutte (nylig oppstått), subakutte (varighet i inntil tre måneder), og kroniske (varighet i over tre måneder), eller etter årsak. Det finnes mange forskjellige typer nakkesmerter med ulike årsaker:

1.       Stramme/ømme/vonde nakkemuskler (uspesifikke smerter)

Oppstår ofte etter ugunstig belastning av nakken og kjennetegnes ved diffuse brennende smerter, som oftest lokalisert på begge sider i nakken og skuldrene. Disse plagene kan komme av at du har forstrukket ulike typer vev som muskler eller leddbånd. De kan også forårsakes og forsterkes av en rekke andre faktorer som for eksempel langvarig stress, nedstemthet og mangel på fysisk aktivitet.

2.       Skiveprolaps

Beskrives ofte som nakkesmerter med strålende smerter nedover armen pga et prolaps som trykker mot og irriterer nerveroten som går nedover armen. Kan gi utstrålende smerter, nummenhet og prikking ut i hendene/fingrene. I de fleste tilfeller går plagene over av seg selv men i få tilfeller fører dette til svakhetsymptomer i arm/hånd og da er det viktig å kontakte lege/kiropraktor for videre henvisning.

3.       Cervicobrakialgi

Kan komme som følge av prolaps, men også som følge av trang passasje for nerverøttene som går nedover til armen. Årsak er som oftes slitasjeforandringer som skaper trange forhold og pasienter beskriver ofte som plagene som gradvis tiltagene nakkesmerter med strålingsverk nedover i arm og hender. Symptomene kan være ensidige eller beggesidige.

4.       Nakkesleng/whiplash

Nakkesleng oppstår ved at hodet plutselig kastes hardt frem og tilbake, ofte i forbindelse med bilulykker eller idrettsskader. Dette kan føre til skader på en rekke strukturer i nakken og den forlengede ryggmarg og gi et bredt spekter av symptomer. Viktig at dette vurderes av fagpersoner.

5.       Forkalkninger i nakke/spondylolyse

Årsak er slitasjeforandringer i nakkesøylen som medfører stivhet og smerter av nakken. Tilstanden er primært vanlig blant eldre pasienter. Symptomene gir langvarig nakkestivhet og nedsatt bevegelsesevne. Kan også gi utstråling til skuldrene og øvre del av armene. Plagene er vedvarende og beskrives ofte som plagsomme.

6.       Annen underliggende sykdom

Dette kan være brudd (ofte som følge av osteoporose/beinskjørhet), infeksjon, revmatisk sykdom eller svulst/kreft (1-5 prosent)

Diagnosen som stilles er basert på en grundig sykehistorie og korrekt undersøkelse utført av en kiropraktor hos oss. Dette danner grunnlaget for de anbefalinger, råd og tiltak som er aktuelle i hvert enkelt tilfelle. Ved behov, kan klinikkens kiropraktor henvise deg direkte til bildediagnostikk (røntgen, MR, CT,), uten at du må gå igjennom din fastlege.

Årsaker og risikofaktorer:

Årsaken til nakkeplager kan være mange og er ofte svært komplekse. Smertene kan oppstå som en feilbelastning. Muskulaturen reagerer på en overbelastning, andre ganger er årsaken nakkebelastningen i en ryggskive eller struktur som er skadet fra før av. Følgende kan være av betydning for nakkesmerter:

- Tung belastning på nakken og vridninger
- Ensidig, statisk arbeidsstillinger
- Inaktivitet over lenger tid, dårlig fysisk form.
- Arvelige disposisjoner
- Psykiske faktorer (misstrivsel på jobb, private problemer, redsel for smerter eller oppfatning av at nakkesmerter er farlig), kan ha en stor betydning for hvor lenge smerten varer, eller hvordan vi opplever eller håndterer smerten.

Nakkesmerter kan gi redusert nattesøvn noe som fører til at man blir mindre opplagt og utholdende, som igjen kan ha stor innvirkning på den totale smerteopplevelsen.

Det er gode holdepunkter for å si at de fleste ukompliserte nakkeplager leges best og raskest ved at man er i mest mulig normal og variert aktivitet. Sagt på en annen måte vil det å ligge mye eller være inaktiv over en lenger periode virke mot sin hensikt.

Tiltak:

I den akutte fasen vil jeg anbefale å vekselvis ligge for å dempe smerten, og være i så mye aktivitet og bevegelse som man klarer. I forhold til type aktivitet er nøkkelordet variasjon innenfor toleransegrensen sin. Reseptfrie smertestillende medisiner kan ofte være til god hjelp hvis man kan ta slike medisiner, slik at musklaturen får muligheten til å ¨slappe¨av. Sammen med fysisk aktivitet vil dette øke kroppens evne til å lege seg selv. Nakken er skapt for å være i bevegelse, selv når man har smerter!

Kiropraktor Bjørn Tore Hjelle utreder/behandler de fleste typer nakkeplager. Målet for all behandlingen vil være å raskest bedre pasientens evne til å fungere best mulig i dagliglivet, lindre smertene og forebygge tilbakefall. Det finnes mange ulike behandlingsformer for smerter i nakken og kiropraktoren vil med bakgrunn i sin sterke kompetanse lede deg til riktig behandlingsform. Behandling tar utgangspunkt i å gjenopprette normal funksjon og lindre smertene.

Behandlingen kan innebære spesifikke og skånsomme leddjusteringer/manipulasjoner, bløtvevsbehandling, øvelses- og treningsveiledning, uttøyningsteknikker, avspenningsteknikker, samt råd og hjelp til å komme i gang igjen med vanlige aktiviteter. Om det er behov, kan klinikkens kiropraktor henvise deg til bildediagnostisk undersøkelse, som røntgen, MR, CT og Osteometri. Kiropraktoren vil også henvise videre til fysikalsk behandling, spesialisthelsetjeneste f.eks operasjon/vurdering hos kirurg. Kiropraktor Bjørn Tore Hjelle ved Plexus Helse i Ålesund har over 10 års erfaring, sterkt faglig kompetanse og et bredt kontaktnettverk av leger, fysioterapeuter, ortopeder og massører.

 
3 enkler råd mot nakkesmerter:

Her er tre enkle råd om hvordan du selv kan forebygge nakkesmerter:

- Unngå ensidige bevegelser og langvarige, ugunstige stillinger i nakken.
- Vær fysisk aktiv i minimum 30 minutter hver dag.
- Gjør enkle nakkeøvelser.

 

CERVICOBRAKIALGI

En tilstand med smerter i nakke og strålingssmerter til skulder og arm. Symptomene er ofte som følge av trykk på nerverøtter i midtre eller nedre del av nakken. Årsaken kan være et skiveprolaps eller forkalkninger (slitasje) som skaper trange forhold for nerveroten.

Ofte kan det oppstå intense smerter fra nakken og ut i armen, på samme måte som at man kan få smerter ut i benet (isjiias) fra korsryggen.

Tiltak:

Kiropraktor Bjørn Tore Hjelle ved Plexus Helse i Ålesund har lang kompetanse og erfaring med å undersøke, diagnostisere og behandle cervicobrakialgi plager. Det er viktig å utføre en grundig nevrologisk og klinisk undersøkelse, som vil legge grunnlaget for en individuelt tilpasset behandlingsplan, med de anbefalinger, råd og tiltak som er aktuelle i hvert enkelt tilfelle.

Når pasienten har vedvarende smerter ut i armen, eller ved mistanke om annen underliggende sykdom, kan det være nødvendig å henvise deg til MR undersøkelse, for å kartlegge bekrefte plasseringen av det eventuelle prolapset, eller graden av forkalkning i nakken. En sjelden gang kan operasjon være nødvendig. Graden av symptomer og varigheten av cervicobrachialgiplagene varierer fra person til person.

I den akutte fasen vil det være viktig at pasienten forsøker å være i mest mulig lett aktivitet. Det anbefales å unngå bevegelser og stillinger som forverrer nakke- eller armsmertene. Smertestillende medikamenter kan være et godt supplerende alternativ de første dagene og bør samkjøres med legen. Kiropraktor Hjelle vil i mange tilfeller kunne bidra med å forbedre funksjonen i muskler og ledd som er i tilknytning til nakke og skuldrer, og dertil gi en symptomlindrende effekt. I tillegg til råd og veiledning vil det være viktig å vektlegge egentiltak som trening og bevegelse, da dette ofte viser seg å være det viktig i pasientens prognose.

 

SKIVEPROLAPS I NAKKEN

Prolaps er en tilstand der en del av den massen i midten av mellomvirvelskivene i ryggen presses ut gjennom sprekker og kan skape trykk mot nerverøtter. Et utpresset skiveinnhold kalles en skiveprolaps.

Nakkesøylen består av 7 nakkevirvler med bruskskiver imellom virvlene. Skivene (diskene) er viktige for å kunne dempe støt, og for at virvlene skal kunne beveges i forhold til hverandre slik vi kan bevege nakken.  Skiven består av et fast ytre ringlag med en bløt kjerne i midten. Den ytre ringen er ofte noe svekket i bakre deler og kan sprekke på grunn av aldringsforandringer, eller på grunn av akutte belastninger. Når ringen sprekker har den bløte kjernen mulighet til å bli presset ut gjennom sprekken og bli stående som en utposning på utsiden av skiven. Det er dette utpressede innholdet som kalles et prolaps.
I tillegg til prolapset skilles det ut noen stoffer som irriterer og fører til betennelse og hevelse rundt prolapset og nerveroten. I denne første fasen er smertene ofte meget intense, men etter noen dager vil smertene avta.
Et nakkeprolaps gjør ikke nakken ustabil, men muskelaktiviteten øker ofte som en refleks, og bidrar til at det blir vondt å bevege seg. En prolaps kan også bidra til avklemming, strekk og irritasjon i nerveroten. Et viktig symptom er smerte som stråler helt ned i arm og hånd. Mange kan også ha prolaps uten at det nødvendigvis gjør vondt. Hovedsakelig er et nakkeprolaps et vanlig fenomen, og i de aller fleste tilfeller helt ufarlig.

Tiltak:

Kiropraktor Bjørn Tore Hjelle ved Plexus Helse i Ålesund har god kompetanse og erfaring med å undersøke, diagnostisere og behandle cervicobrakialgi/prolaps plager. Det er viktig å utføre en grundig nevrologisk og klinisk undersøkelse, som vil legge grunnlaget for en individuelt tilpasset behandlingsplan med de anbefalinger, råd og tiltak som er aktuelle i hvert enkelt tilfelle.
Når pasienten har vedvarende smerter ut i armen, eller ved mistanke om annen underliggende sykdom kan det være nødvendig å henvise deg til MR-undersøkelse, for å kartlegge bekrefte plasseringen av det eventuelle prolapset, eller graden av forkalkning i nakken. En sjelden gang kan operasjon være nødvendig. Graden av symptomer og varigheten av cervicobrachialgiplagene varierer fra person til person.
I den akutte fasen vil det være viktig at pasienten forsøker å være i mest mulig lett aktivitet. Det anbefales å unngå bevegelser og stillinger som forverrer nakke- eller armsmertene. Smertestillende medikamenter kan være et godt supplerende alternativ de første dagene og bør samkjøres med legen. Kiropraktor ved vil i mange tilfeller kunne bidra med å forbedre funksjonen i muskler og ledd som er i tilknytning til nakke og skuldrer, og dertil gi en symptomlindrende effekt. I tillegg til råd og veiledning vil det være viktig å vektlegge egentiltak som trening og bevegelse, da dette ofte viser seg å være det viktig i pasientens prognose.