Nyheter

Trykkbølgebehandling

27 Apr, 2017

img

Hva er radial trykkbølgebehandling (Radial Shockwave Therapy, rESWT)?

Radial trykkbølgebehandling er en ny fysikalskmedisinsk behandlingsmetode.
Radial trykkbølgebehandling er en serie av høyenergetiske trykkbølger som appliseres på området som skal behandles. En trykkbølge er en rent mekanisk bølge, ikke en elektrisk.

Hvordan fungerer radial trykkbølgebehandling?

Behandlingen fører til en betennelsesliknende reaksjon i vevet som behandles. Kroppen reagerer med å øke blodsirkulasjon og stoffskifte i nedslagsfeltet, noe som stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Trykkbølgene bryter ned skadet vev og kalkpåleiringer.

Vi behandler kroniske senebetennelser blant annet i skulder, albue, hofte, kne og akillessener. Likedan brukes trykkbølger mot såkalte hælsporer og smerter i fotsålen.

Hva er suksessraten for radial trykkbølgebehandling?

Dokumenterte resultater samlet fra hele verden viser en suksessrate på 70-80% ved kroniske tilstander som ikke er blitt helbredet ved en rekke andre typer behandling. 

Hva er fordelene med radial trykkbølgeterapi?

Trykkbølgebehandling skjer uavhengig av medikamenter, for eksempel Cortison. Behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til kroppens selvreparerende evner. Det er vanlig å oppleve umiddelbar smertelindring og dermed bedret bevegelse. Eventuelle bivirkninger er minimale.

Hvor lenge varer hver behandling?

Det tar ca 5-10 minutter å administrere 2-3000 trykkbølger per behandling.

Er selve trykkbølgebehandlingen smertefull?

Det kan den være, men de fleste tåler disse 5 intense minuttene uten smertelindring. Hvis så ikke er tilfelle, er det mulig at behandlingen gis med lokal smertelindring.

Vil jeg ha smerter etter behandlingen?

Umiddelbart etter behandlingen vil du vanligvis oppleve redusert eller ingen smerter men en dump, litt diffus smerte kan inntre noen timer etter avsluttet behandling. Denne dumpe smerten kan vedvare i et døgn, og noen sjeldne ganger litt lenger.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg har smerter etter behandlingen?

Behandlingen fører til en betennelsesliknende tilstand i vevet som behandles. Kroppen reagerer med ved å øke metabolsk aktivitet rundt nedslagsfeltet noe som stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Ved behov er det tilstrekkelig med vanlige smertelindrende håndkjøpsmedikamenter. Bruk ikke anti-inflammatoriske medikamenter eller nedkjøling med is. Dette vil hindre kroppen i å reparere seg selv.

Hva om jeg er smertefri etter trykkbølgebehandlingen?

Selv om du er smertefri, anbefaler vi at du avstår fra intensiv aktivitet som belaster plageområdet de nærmeste 48 timene etter hver behandling.

Hva om trykkbølgebehandlingen ikke fungerer for meg?

Selv om det vanligvis er eksepsjonelt god respons på behandlingen i løpet av kort tid, kan det i noen tilfelle ta flere måneder før maksimal effekt er oppnådd. Hvis du etter 3-4 måneder fremdeles ikke har en markant forbedring, kan det være aktuelt med for eksempel kirurgisk inngrep.

Hvilke kontraindikasjoner og forholdsregler bør jeg ta hensyn til?

Cortison-injeksjoner skal ikke være gitt i løpet av den siste måneden før behandling.
Blødningstendenser og blodkoagulasjonsforstyrrelser med tilhørende medikasjon.
Hjerteeller sirkulasjonsforstyrrelser.
Akutt inflammasjon i behandlingsområdet.
Cancer eller graviditet.

 

Siste nytt