Svimmelhet

Svimmelhet er et symptom, ikke en sykdom, det er et tegn på en underliggende tilstand.

Svimmelhet er at en kan føle seg ustabil, ustø eller opplever en gyngende følelse når man går. Mange føler seg letthodet og det kan svartne for øynene.
Vertigo er en mer intens og kraftigere opplevelse av at enten omgivelsene eller én selv roterer; en karusell-lignende følelse. Andre opplever en kraftig gyngende følelse.
Svimmelhet kan ha mange forskjellige årsaker. Fra ufarlige til alvorlige. Er man usikker på årsaken, bør dette undersøkes.

Eksempler på diagnoser som kan ha nytte av vestibular rehabilitering: Krystallsyke (BPPV), Vestibular nevritt (virus på balansenerven), Vestibulært Swannom (svulst på balansenerven), Menieres sykdom med flere.

 

Krystallsyke

Krystallsyken er en lidelse som skyldes en ufarlig tilstand i balanseorganet i det indre øret. Tilstanden medfører akutt kortvarig svimmelhet som ofte utløses av hodebevegelser eller skifte fra liggende til oppreist stilling.

Krystallsyke kalles BPPV, som er en forkortelse for benign paroksysmal posisjonsvertigo. Direkte oversatt betyr dette godartet (benign), anfallsvis (paroksysmal), stillingsavhengig (posisjons) svimmelhet (vertigo).

Dette er en tilstand som rammer balanseorganet i det indre øret. BPPV er en av de vanligste årsakene til svimmelhet. Ved BPPV danner det seg små partikler (krystaller) inne i buegangene i balanseorganet. Når vi beveger på hodet vil disse partiklene kunne forflytte seg og forstyrre små føleorganer som er inne i buegangene. Resultatet er at hjernen lures til å tro at hodet beveger seg og plutselige anfall med kortvarig svimmelhet oppstår. Anfallene er beskrives som karusellignende (vertigo) og varer vanligvis i 1-20 sekunder. Tilstanden/sykdommen er ufarlig og går ofte over av seg selv. Men behandling vil veldig ofte gi raskere bedring for pasienten.

Sykdommen er forholdsvis vanlig og kan ses i alle aldersgrupper, men i økende forekomst hos eldre. Kvinner blir rammet noe oftere enn menn.

Tiltak:

Kiropraktor Bjørn Tore Hjelle ved Ålesund Kiropraktor og Svimmelhetsklinikk som er en del av PlexusHelse i Ålesund har mangeårig erfaring med behandling av krystallsjuke og har tilleggsutdannelse innenfor feltet. Han vil gjøre en grundig og systematisk sykdomshistorie og undersøkelse av den aktuelle problemstillingen for å utelukke andre mulige årsaker til svimmelhet.

Ved en spesielle typer undersøkelse kan diagnosen bekreftes hvis man klarer å fremkalle det typiske anfallet ved å foreta forskjellige raske bevegelser av hodet. Dersom dette utløser svimmelhet i tillegg til ufrivillige bevegelser av øynene, nystagmus, bekrefter dette trolig diagnosen.

Krystallsyke kan behandles enkelt, trygt og effektivt spesifikke teknikker som for eksempel Epley´s manøver, Barbeque manøver eller Crevits manøver. Hvilken av disse manøvrene som blir brukt avhenger av hvilken buegang i balanseorganet som er involvert. Behandlingen er ofte svært effektiv og pasienter blir normalt sett symptomfrie etter noen få behandlinger. Samme dagen som etter behandlingen bør man være i mest mulig ro.

 

Ménière

Ménière kjennetegnes ved plutselige anfall av karusellsvimmelhet som varer i mer enn 20 minutter og som er ledsaget av hørselstap, trykkfølelse og ulyder i ett øre så er det grunn til å mistenke Menières sykdom.

Et typisk anfall av sykdommen omfatter svimmelhet og oppkast, ensidig nedsatt hørsel, øresus (tinnitus) og kan ofte starte med en trykkfølelse i øret. Anfallene kan vare fra 20 minutter til 4 timer, sjelden over et døgn. Imellom anfallene kan pasienten føle seg ustø eller ha normal balanse og hørselen kan variere mellom nedsatt og normal.

Utviklingen av sykdommen er individuell og den kan vare over år. Intensiteten av anfallene blir som oftest svakere med årene, men hørselen kan bli varig nedsatt.

Etter hvert som sykdommen utvikler seg kan ulike behandlingsmetoder innenfor medisinering og kirurgi bli tatt i bruk. Behandlingens mål er å motvirke hyppigheten og intensiteten av anfallene. I vanskelige tilfeller kan også et kirurgisk inngrep velges som setter det ene balanseorganet ut av funksjon i tillegg til opptrening av balansen for å kompensere.

Menieres er en krevende sykdom å leve med siden anfallene kommer uregelmessig og uten forvarsel. Å få kunnskap om tilstanden, rådgivning iforhold til arbeidsevne og stressmestring i tillegg til kosthold og trening er viktig for en god livssituasjon.

 

Virus på balansenerven (vestibularnevritt)

En annen vanlig årsak til vertigo er virus på balansenerven. Det er oftest ikke mulig å påvise årsaksammenheng, men det kan komme samtidig med eller i etterkant av en virusinfeksjon og skader balansenerven på den ene siden.

Tilstanden starter ofte akutt med kraftig roterende svimmelhet, kvalme og oppkast som kan vare flere dager. I den akutte fasen må de fleste holde sengen. Noen blir så dårlig at de blir lagt inn på sykehus. Etter noen dager blir tilstanden mer stabil og det er viktig at pasienten kommer seg på beina og gjør daglige aktiviteter til toleransegrensen. I tillegg kan visse øvelser være nyttig å gjøre. Dette har vi kompetanse til hos oss.

I den akutte fasen kan det bli brukt medisiner for å lindre symptomene og med tester kan det påvises at tilstanden har satt ut det ene balanseorganet.

Egeninnsats i forhold til aktivitet er en viktig del av behandlingen.

Kiropraktor Bjørn Tore Hjelle ved PlexusHelse i Ålesund har lang erfaring og etterutdanning i vurderinger av svimmelhetsproblematikk og kan bistå deg i din problemstilling.

 

 

Basilær migrene/migrene med svimmelhet

Basilær migrene er en form for migrene med kraftig svimmelhet istedenfor eller i tillegg til en sterk hodepine. Andre symptomer i ulike kombinasjoner kan også forekomme som f.eks; kvalme, oppkast, øresus (tinnitus), nedsatt hørsel, synsforstyrrelser eller problem med å gå. Dette er en diagnose som kan ha felles symptom med vestibularnevritt og Menieres sykdom.

Forvarselet (auraen), kan være svimmelheten eller den utgjør selve anfallet, alene eller i lag med hodepine. Hovedfokuset i behandlingen er mot å forebygge anfall som ved andre migreneformer. I tillegg kan man prøve med migrenemedisin.

(Kilde: Hørselshemmedes landsforbund)